Mobile menu openmenu

Pranostiky

Mapy počasí

Mapy počasí s plynoucí animací

Pranostiky vznikly jako lidová předpověď počasí týkajících se daných období. Nejvíce pranostik se váže k zemědělství. V seznamu níže najdete pranostiky jak pro daný měsíc, tak pro nejbližší dny.

Srpen

Je-li první týden srpna horko, bude v zimě hodně sněhu.

Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.

Srpen má nejkrásnější počasí v roce.

Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Jaký srpen - takový únor.

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

Jaký srpen - takový únor.

4. 8. Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.

7. 8. Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.

10. 8. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.

15. 8. Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.

16. 8. Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.

18. 8. Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

23. 8. Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

24. 8. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje; je-li jasný, bývá také podzim krásný.

28. 8. Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu (25.11.).

29. 8. Stětí svatého Jana, přestávají již parna.