Pranostiky

Pranostiky vznikly jako lidová předpověď počasí týkajících se daných období. Nejvíce pranostik se váže k zemědělství. V seznamu níže najdete pranostiky jak pro daný měsíc, tak pro nejbližší dny.

 • Leden
 • Únor
 • Březen
 • Duben
 • Květen
 • Červen
 • Červenec
 • Srpen
 • Září
 • Říjen
 • Listopad
 • Prosinec
 • Srpen

   Je-li první týden srpna horko, bude v zimě hodně sněhu.

   Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.

   Srpen má nejkrásnější počasí v roce.

   Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.

   Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

   Jaký srpen - takový únor.

   Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

   Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

   Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.

   I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

   Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.

   Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.

   Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.

   Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.

   V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.

   Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

   Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

   Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

   Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.

   Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

   Jaký srpen - takový únor.

  • 4.8. Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.

  • 7.8. Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.

  • 10.8. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.

  • 15.8. Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti.

  • 16.8. Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.

  • 18.8. Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

  • 23.8. Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

  • 24.8. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje; je-li jasný, bývá také podzim krásný.

  • 28.8. Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu (25.11.).

  • 29.8. Stětí svatého Jana, přestávají již parna.

  Pranostiky a jejich úspěšnost

  Nejvíce pranostik se vztahuje k vývoji počasí v daném měsíci nebo sezóně. Obecně platí, že známější a obecněji pojaté pranostiky dosahují větší úspěšnosti. Například známá Medardova kápě je skutečně vázána na období s větším množství srážek, ke kterým dochází díky vlivu vlhkého vzduchu z Atlantického oceánu během června. Většina pranostik má však pravděpodobnost úspěšnosti kolem 50%, což je mnohem méně než současné předpovědi počasí.