Mobile menu openmenu

Pranostiky

Mapy počasí

Mapy počasí s plynoucí animací

Pranostiky vznikly jako lidová předpověď počasí týkajících se daných období. Nejvíce pranostik se váže k zemědělství. V seznamu níže najdete pranostiky jak pro daný měsíc, tak pro nejbližší dny.

Červen

Jaký červen, takový i prosinec.

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Jaká parna v červnu panují, takové se i mrazy v prosinci dostavují.

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

V červnu-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.

Hodně pavučin v přírodě věští trvalé, hezké počasí.

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Jaký červen, takový i prosinec.

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

Jaká parna v červnu panují, takové se i mrazy v prosinci dostavují.

Hromobití v červnu oznamuje pochmurné léto.

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

1. 6. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

3. 6. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.

6. 6. O svatém Norbertu chladna jdou už k čertu.

8. 6. Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.

11. 6. Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.

12. 6. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

13. 6. Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.

15. 6. Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.

19. 6. Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.

21. 6. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!

23. 6. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

24. 6. Prší-li na Jana Křtitele - pršívá tři dni celé, je-li bez deště - bude pěkně ještě.

25. 6. Svatý Ivan bývá plačtivý pán.

27. 6. Jaké počasí se na Ladislava ukazuje, takové se po sedm neděl objevuje.

29. 6. Je-li od Petra až do Vavřince (10.8.) parno, bývá v zimě dlouho studeno.