Mobile menu openmenu

Pranostiky

Mapy počasí

Mapy počasí s plynoucí animací

Pranostiky vznikly jako lidová předpověď počasí týkajících se daných období. Nejvíce pranostik se váže k zemědělství. V seznamu níže najdete pranostiky jak pro daný měsíc, tak pro nejbližší dny.

Květen

V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Sníh v máji - hodně trávy.

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

Studený máj - v stodole ráj.

Suchý květen, suchý rok.

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Teplý květen - studený červen.

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Májová voda vypije víno.

Suchý květen - mokrý červen.

Mnoho chroustů v máji, dobrý rok.

Deštivý květen - žíznivý říjen.

Dostaví-li se v květnu častěji bouřky, které však nepřijdou k plnému vývoji, jest to znamením chladnějšího léta.

Na mokrý květen přichází suchý červen.

V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

Suchý květen, suchý rok.

Deštivý květen - žíznivý říjen.

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

Teplý květen - studený červen.

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

1. 5. Prší-li na 1. května a je-li bouřka, je ten rok mnoho lijavců a vody.

4. 5. Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.

11. 5. O svatém Mamertu zima je po čmertu.

12. 5. Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

13. 5. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.

14. 5. Po Bonifáci žádný sníh.

15. 5. Svatá Žofie políčka často zalije.

16. 5. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

25. 5. Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec a srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.

26. 5. Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.