Pranostiky

Pranostiky vznikly jako lidová předpověď počasí týkajících se daných období. Nejvíce pranostik se váže k zemědělství. V seznamu níže najdete pranostiky jak pro daný měsíc, tak pro nejbližší dny.

 • Leden
 • Únor
 • Březen
 • Duben
 • Květen
 • Červen
 • Červenec
 • Srpen
 • Září
 • Říjen
 • Listopad
 • Prosinec
 • Červen

   Jaký červen, takový i prosinec.

   Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

   Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

   Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.

   V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

   Jaká parna v červnu panují, takové se i mrazy v prosinci dostavují.

   Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

   V červnu-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.

   Hodně pavučin v přírodě věští trvalé, hezké počasí.

   Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

   Jaký červen, takový i prosinec.

   Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

   Jaká parna v červnu panují, takové se i mrazy v prosinci dostavují.

   Hromobití v červnu oznamuje pochmurné léto.

   Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

  • 1.6. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.

  • 3.6. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.

  • 6.6. O svatém Norbertu chladna jdou už k čertu.

  • 8.6. Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.

  • 11.6. Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.

  • 12.6. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.

  • 13.6. Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.

  • 15.6. Na svatého Víta na jedné straně se tmí a na druhé svítá.

  • 19.6. Prší-li na svatého Gerváze a Protáze, po čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže.

  • 21.6. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!

  • 23.6. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

  • 24.6. Prší-li na Jana Křtitele - pršívá tři dni celé, je-li bez deště - bude pěkně ještě.

  • 25.6. Svatý Ivan bývá plačtivý pán.

  • 27.6. Jaké počasí se na Ladislava ukazuje, takové se po sedm neděl objevuje.

  • 29.6. Je-li od Petra až do Vavřince (10.8.) parno, bývá v zimě dlouho studeno.

  Pranostiky a jejich úspěšnost

  Nejvíce pranostik se vztahuje k vývoji počasí v daném měsíci nebo sezóně. Obecně platí, že známější a obecněji pojaté pranostiky dosahují větší úspěšnosti. Například známá Medardova kápě je skutečně vázána na období s větším množství srážek, ke kterým dochází díky vlivu vlhkého vzduchu z Atlantického oceánu během června. Většina pranostik má však pravděpodobnost úspěšnosti kolem 50%, což je mnohem méně než současné předpovědi počasí.