Mobile menu openmenu

Klimatologie a globální oteplování

Mapy počasí

Mapy počasí s plynoucí animací

Skleníkový efekt

Některé plyny v atmosféře mají schopnost pohlcovat infračervené paprsky, které vyzařuje povrch Země. Tento přírodní jev se nazývá skleníkový efekt.

Modelování klimatu a klimatologické modely

Jak fungují klimatologické modely pro předpověď klimatu a jak jsou validovány.

Podnebí v minulosti

Jak probíhal vývoj klimatu v posledních sto, tisíci i milionech let podle dosavadních vědeckých poznatků.

Globální oteplování

Vymezení pojmu globální oteplování a souhrn oficiálních předpovědí změn klimatu podle IPCC.

Vzestup hladiny oceánů

Vzestup hladiny světového oceánu je často považován za jednu z velkých hrozeb, kterým je třeba v souvislosti se změnami klimatu čelit.

Ekonomické dopady globálního oteplování

Ekonomika ovlivňuje život každého z nás, proto je klíčovou otázkou budoucnosti, jaké budou ekonomické dopady měnícího se klimatu.

Vývoj sluneční aktivity a změny klimatu

Vzhledem k tomu, že zdrojem veškerého tepla na Zemi je Slunce, není možné jej při vysvětlování jakýkoliv změn v pozemském klimatu opomenout.