Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Ivančice

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Ivančice. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Ivančice

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  13.83 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  2.56 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  2.73 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  19.86 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Ivančice: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Brno-Lány 3 5.1 12 68.4 10.6
Brno-Výstaviště 6 - 59 - 166.7
Brno-Výstaviště 5 - 60 - 86.2
Brno-Úvoz (hot spot) - 50 - -
Brno-Komárov 3 - 18 - 12.3
Brno-Masná - - - -
Brno - Dětská nemocnice 3 - 15 73.2 13
Brno-Arboretum 3 - 14 76.3 9.6
Brno-Svatoplukova 3 - 44 - 14
Brno-Tuřany 3 2.3 5 84 16.8
Brno-Líšeň 3 - - - 14.5
Mokrá 3 - - - 6.6
Sivice 3 - - - 6.9
Kuchařovice 3 4.6 4 83 17.7
Znojmo - 14 - -
Třebíč 4 - - 94.9 19.7

Zdroj měření stanic: chmi