V indickém Dillí uvažují o lockdownu kvůli znečištění

Koncentrace prachu v ovzduší zde mnohonásobně překračují povolené limity

V indickém Dillí uvažují o lockdownu kvůli znečištění

Silné znečištění vzduchu v indických městech není nic neobvyklého, ale současná situace v Dillí, které má téměř dvacet milionů obyvatel, je mimořádně nepříznivá. Prachové částice a kouř z vypalování okolních polí po sklizni vyhnaly koncentrace velmi nebezpečných částic PM2,5 na dvacetinásobek limitu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací. 

Extrémně znečištěné ovzduší způsobuje prudký nárůst dýchacích problémů. Protože se ani v nejbližších dnech nečeká zlepšení situace, rozhodly místní úřady o týdenní uzavírce škol, aby žáci a studenti nemuseli trávit čas v ulicích města. Nejvyšší soud dokonce navrhl lockdown, ale zatím nevíme, zda k němu místní vláda přistoupí. Minimálně by ale mělo dojít k omezení stavebních prací.

Smog patří v Indii obecně k velkým problémům, většina z nejznečištěnějších měst světa je právě v této zemi. Škodliviny ve vzduchu vedou k velkému množství zdravotních problémů a předčasných úmrtí. Jedním z pokusů jak problém řešit byla instalace obřích ventilátorů s prachovými filtry, ale ukázalo se že mají jen lokální dopad. 

Autor: redakce, mm, meteocentrum.cz;phys.org