Ozonová díra je letos nejhlubší od roku 2006!

Minimum bylo dosaženo tento týden

Ozonová díra je letos nejhlubší od roku 2006!
Začátkem října dosahuje na jižní polokouli svého maxima takzvaná ozonová díra. Jedná se o jev, kdy v oblasti Antarktidy během tamní zimy prudce klesá síla ozonové vrstvy v atmosféře, která brání průniku škodlivého ultrafialového záření k povrchu Země. V letošním roce je ozonová díra velmi hluboká, když v jejím středu dosáhlo v úterý 6. října množství ozonu jen 94 Dobsonových jednotek. Je to nejméně od roku 2006, ve kterém bylo jednotek jen 84. Od roku 2012 se až do této chvíle nestalo, že by koncentrace ozonu někde klesla pod 100 jednotek. 

Ozonová díra je tak nyní nejhlubší za posledních 15 let a je také nadprůměrně rozlehlá co do plochy. Nyní by už měla zase začít zarůstat s tím, jak nastupuje polární léto, během kterého se množství ozonu vždy opět zotavuje. I přes velký rozsah zůstává ozonová díra nad oblastí, která není obydlena, takže nepředstavuje nebezpečí pro lidi. Problém by to byl při opalování, kde by výrazně rostlo riziko pokození kůže nebo zraku. V Antarktidě se naštěstí ani v létě nikdo neopaluje. 

Velikost ozonové díry je důležitým jevem - svého času šlo o vážnou ekologickou hrozbu, protože v osmdesátých letech 20. století se ozonové díra prudce zvětšovala a celkový úbytek potřebné ozonové vrstvy hrozil v celém světě. V průběhu 90. let se situace začala obracet - rekordní rozsah ozonové díry byl naměřen v roce 1994 (minimum tehdy činilo jen 73 DB jednotek), v dalších letech se díra začala již zmenšovat. Letos byla sice větší než v minulých letech, stále však bezpečně pod úrovní devadesátých let.

Obnova ozonové vrtsvy nejspíš souvisí se zákazem freonů, které ji předtím ničily. Předpokládáme, že letošní prohloubení ozonové díry je jen jednorázovou výjimkou a že pozitivní trend bude v dalších letech pokračovat, tedy že se díra bude zase zmenšovat.
Autor: redakce, ms, meteocentrum.cz

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK