Na návětrné straně ulic méně znečištění

8.9.2018

Kdo je znečištění citlivý, může si podle směru větru vybírat, po které straně ulice půjde.

Na návětrné straně ulic méně znečištění

Často si nemůžeme příliš vybírat, kterými ulicemi půjdeme při cestách za našimi každodenními povinnostmi a aktivitami. Může se tedy stát, že se nevyhneme rušným ulicím, kde jezdí spousta aut produkujících zplodiny, které není zrovna příjemné dýchat. Výfukové plyny se skládají z látek, které mohou působit dýchací obtíže (oxidy dusíku, prachové částice), mají toxické účinky (oxid uhelnatý) nebo mohou napomáhat vzniku rakoviny (toluen, styren, formaldehyd, benzopyren).

Co si ale většinou můžeme vybrat je to, po které straně těchto rušných ulic půjdeme. A rozhodně v tom rozdíl je! Nefouká-li totiž vítr vyloženě podél ulice (tzn. fouká třeba kolmo na ulici), kumuluje se zpravidla více znečištění na závětrné straně ulice (fouká-li zleva doprava, závětrná strana je ta levá) a výhodnější pro naše zdraví tedy je jít po chodníku na straně návětrné (dle příkladu po chodníku vpravo).

Výjimkou by mohly být velmi úzké ulice (v porovnání s výškou domů), kam se vítr ovlivňující transport znečištění ani příliš nedostane. V takových ulicích ale zase nebývá až tak mnoho aut, aby to našemu zdraví tolik ubližovalo.

Autor: redakce, zk, meteocentrum

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK