Kvalita ovzduší v České republice v roce 2017

1.2.2018

Nejčastěji jsou překračovány imisní limity suspendovaných částic a troposférického ozonu.

Kvalita ovzduší v České republice v roce 2017

Čistota ovzduší kolem nás je pro všechny velice důležitá. Vlivem lidské činnosti a částečně i působením přírodních faktorů (meteorologicky horší rozptylové podmínky, sluneční svit spouštějící chemické reakce) je ale často poměrně špatná a je proto dobré ji neustále monitorovat a v případě potřeby vydávat regulace omezující například provoz továren.

Český hydrometeorologický ústav měří na svých stanicích koncentrace hned několika látek, přičemž největší důraz je kladen na suspendované částice PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý a troposférický ozon. Pro tyto látky jsou stanoveny imisní limity, při jejichž plošném překročení (ne jen na jedné stanici) jsou vyhlašovány smogové situace a při vyšších hodnotách jsou zaváděny i regulace.

Obecně nejčastěji u nás dochází k překročení limitů pro suspendované částice, a to zejména od ledna do března, kdy bývají špatné rozptylové podmínky. V roce 2017 bylo na území České republiky z důvodu překročení prahových koncentrací částic PM10 vyhlášeno 39 smogových situací a 17 regulací. U dvou stanic dokonce došlo k překročení ročního imisního limitu těchto částic (uvažuje se průměrná roční koncentrace), přičemž obě stanice leží v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Ještě více stanic zaznamenalo překročení obdobného limitu pro částice PM2,5. Těch bylo devět, což odpovídá 15 % všech stanic monitorujících kvalitu životního prostředí.

Dvě smogové situace byly dále vyhlášený z důvodu zvýšených koncentrací troposférického ozonu (léto), ale dohromady trvaly pouze dva dny. U této látky jsou na rozdíl od suspendovaných částic dlouhodobé imisní limity založeny na počtu překročení limitu osmihodinových průměrů koncentrací během tří následujících let (nyní tedy 2015, 2016 a 2017) a z hodnocení plyne, že se tak stalo u 17 stanic (26 %). Je však nutno dodat, že notně přispěl už rok 2015, po kterém už na spoustě stanic přesahovala četnost překročení limitu polovinu četnosti povolené pro součet za celé tři roky.

Limity koncentrací ostatních látek nebyly překračovány příliš často, a proto se o nich v tomto souhrnu nebudeme zmiňovat.

Autor: redakce, zk, meteocentrum; ČHMÚ

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK