Vědci objevili nový zdroj CO2 v Arktidě

Byl objeven další mechanismus, kterým se z tající Arktidy může uvolňovat oxid uhličitý do atmosféry.

Vědci objevili nový zdroj CO2 v Arktidě

Jedním z očekávaných důsledků současné klimatické změny je tání rozsáhlých oblastí dlouhodobě zmrzlé půdy neboli permafrostu. Ten se nachází v rozsáhlých částech Ruska, Kanady a v dalších oblastech, kde je klima dostatečně chladné na to, aby půda přes léto kompletně neroztála.

Tání permafrostu představuje nejen riziko pro budovy a další zařízení, které jsou na něm postavená, ale má i účinky s globálním přesahem. Permafrost totiž obsahuje velké množství organické hmoty (pozůstatky rostlin, mamutů,..), ke které se při roztání ledu získají přístup bakterie. Ty mohou tyto látky rozkládat za uvolnění oxidu uhličitého do atmosféry. Celkově se množství vázaného uhlíku (který se teoreticky může přeměnit na plynný CO2) v permafrostu odhaduje na čtyřnásobek jeho dosavadní produkce lidskou činností. Samozřejmě nehrozí, že by se uvolnil naráz, tání permafrostu postupuje pozvolna z jeho okrajových částí.

Nový objev se týká dalšího mechanismu, kterým se CO2 může z permafrostu uvolňovat. Dosud se předpokládalo, že částice uhlíku vázané na železité minerály se při tání neuvolňují. Aktuální poznatky ze švédské výzkumné lokality ale ukazují, že to tak není a že jisté bakterie dokáží uvolňovat CO2 i z těchto minerálů. Znovu se tak ukazuje, jak složitý je systém vztahů mezi zemským povrchem a atmosférou.

Autor: redakce, mm, meteocentrum.cz;phys.org

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK