Oteplující se klima v Česku postupně změní i naši krajinu

4.7.2019

Na přirozeně rostoucí palmy si ale nějaký čas počkáme...

Oteplující se klima v Česku postupně změní i naši krajinu
Loňské léto bylo rekordně teplé, letos jsme zažili rekordní vedra v červnu. Poslední roky nám patřičně ukazují, že české klima se výrazně otepluje. Oteplení oproti např. době před 50 lety už se pohybuje kolem 2 °C. Samozřejmě, teplé počasí je stále střídáno studeným, ovšem přece jen statistiky ukazují, že ty teplé dny a týdny jsou stále teplejší a ty studené jsou stále méně studené.

Množství srážek sice neubývá, ale v důsledku rostoucích teplot přestávají stačit - v zimě se méně drží sníh, na jaře krajina rychleji vysychá a v létě už není z půdy kde brát. Je jasné, že měnící se klima se podepisuje i na podobě přírody. Upřímně řečeno, přirozené krajiny v Česku mnoho stejně už dávno nemáme. Přirozeně by se v Česku na celém území vyskytoval les, který by byl cca do 700 metrů nad mořem listnatý a ve vyšších polohách jehličnatý. Takové krajině naše podnebí tradičně vyhovovalo.

Rostoucí teploty a potažmo vážnější sucho mají a do budoucna hlavně budou mít za důsledek proměnu přirozené krajiny. Listnaté lesy se budou a už i mají tendenci posouvat do vyšších výšek až nad 1000 metrů, jehličnaté tedy budou vytlačovány postupně jen do nejvyšších poloh českých hor. Pokud by se klima ještě více oteplilo, což je reálné, mohlo by v nížinách docházet k další proměně. Listnaté lesy by ustupovaly stepím (tedy jakýmsi loukám), jaké známe u Maďarska. Tedy vznikalo by přirozené bezlesí!

V některých místech, třeba ve městech, by se mohly usadit i tzv. tvrdolisté lesy, které jsou přirozené pro oblast Středozemního moře. Jde o palmy, cedry, korkové doby, olivovníky... Těm nevadí horké suché léto, ale potřebují mírnou vlhkou zimu, kdy zůstávají zelené, mají celoroční listění. Pokud je zima suchá nebo se v ní vyskytují mrazy, spíše vzniká ona maďarská step. Oteplování klimatu v našich podmínkách by zřejmě spíše mělo tendeci směřovat ke stepím než k tvrdolistým lesům. 

Krajina se v důsledku změn klimatu mění pomaleji než klima samotné - stávající vegetaci trvá nějakou dobu než odumře a nová vegetace zase potřebuje nějaký čas na přestěhování se z teplejších oblastí. Jde spíše o pomalé vytlačování jedné vegetace jinou, která lépe snáší vyšší teploty a sucha. Palmy zatím v Česku neporostou, na to by se klima muselo ještě oteplit dost výrazně. Co je mnohem reálnější - stávající listnaté lesy budou na jaře dříve získávat olistění, a pak ho budou možná ztrácet dřív v důsledku letního sucha, než příchodu podzimu. 

Vše bude samozřejmě záviset na tom, jak výrazně se ještě klima oteplí. Nynější vyprahlá krajina po suchu a vedrech se ale bohužel s každým stupněm navíc bude stávat více a více českým normálem.
Autor: redakce, ms, meteocentrum.cz

Používáme cookies za účelem personalizace webu, reklamy a zlepšení našich služeb. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím. Více informací OK