Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel webu www.meteocentrum.cz shromažďuje a uchovává osobní údaje osob registrovaných k odběru newsletteru v zabezpečené databázi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Provozovatel nebude osobní údaje uživatelů prezentovat, sdílet ani předávat bez předchozího souhlasu uživatele způsobem, který by byl v rozporu s tímto prohlášením a prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby veškeré osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel je oprávněn použít ke zpracování osobních údajů třetí osoby jako zpracovatele osobních údajů.

Provozovatel shromažďuje údaje registrovaných uživatelů v rozsahu e-mailová adresa, oslovení a nastavení služeb. Tyto údaje jsou provozovatelem využívány pro zasílání informací o počasí. Uživatel se dále může přihlásit k zasílání newsletteru a obchodních sdělení, které obsahují informace o službách nebo produktech třetích osob, čímž dává souhlas k používání údajů k těmto účelům.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté uživatelem elektronickým automatizovaným způsobem. Provozovatel údaje uchovává až do zrušení zasílání informací o počasí nebo newsletteru a obchodních sdělení uživatelem a 2 roky poté. Provozovatel může zasílání počasí, newsletteru a obchodních sdělení zrušit.

Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit toto prohlášení, a to vyvěšením na stránkách www.meteocentrum.cz. Účinnost nového prohlášení je vždy v dokumentu vyznačena. Pokračováním odebírání newsletteru dává uživatel souhlas se změněným zněním prohlášení. Nové znění prohlášení bude uživatelům oznamováno předem prostřednictvím e-mailu.

Toto prohlášení je účinné od 1. 1. 2016.