Mobile menu openmenu
Mapy počasí

Mapy počasí s plynoucí animací

Jevy El Niño a La Niña

  • Facebook
  • Twitter/X

El Niño je výsledný jev vyvolaný vzájemným působením mezi atmosférou a Tichým oceánem. Projevuje se přechodným zánikem obvyklého studeného Peruánského mořského proudu podél Jižní Ameriky. Ten je nahrazen teplým proudem z rovníkových oblastí.

El Niño je spojen s teplým pásmem oceánské vody, které vzniká ve středním a východním rovníkovém Pacifiku, včetně oblasti u tichomořského pobřeží Jižní Ameriky. Za normálního stavu je tato teplá voda odnášena větrem na západ a na její místo se dostává hlubokomořská chladná voda, což ovlivňuje podnebí v celém tropickém Pacifiku.

Během fáze El Niño jsou uvedené pasáty slabší nebo žádné a teplá povrchová voda zůstává víceméně ve východní oblasti Pacifiku. To má za následek neobvyklé deštivé bouřkové podnebí v této oblasti mezi zářím a listopadem. Trvání fáze El Niño obvykle činí čtyři roky, nicméně může trvat až sedm let.

El Niño je tedy zodpovědné zejména za klimatické podmínky Tichomoří, předpokládá se však, že má dopady na globální klima. Bezprostředními důsledky El Niña jsou suché období v Asii (mohutná tlaková výše zablokuje obvyklé monzunové deště) a mimořádně vydatné deště na pobřeží východního Tichomoří, kde teplota vody stoupne o 4-5°C oproti normálu.

Změna proudění při jevu El Niño
Obr.: Změna proudění při jevu El Niño proti normálnímu roku.

Popsané změny cirkulace jsou přechodné – El Niño časem vystřídá opačný jev známý jako La Niña. Ta zesiluje normální stav podnebí východního Pacifiku. Projevuje se tedy zesílením studeného Peruánského proudu a vydatnějšími dešti v Asii.

Během La Niña jsou teploty povrchové mořské vody podprůměrné ve východním Pacifiku a tlak vzduchu je velmi vysoký, zatímco na západě Pacifiku jsou teploty povrchové vody nadprůměrné a tlak vzduchu je velmi nízký.

Cirkulace v normálních letech a při jevu El Niño
Obr.: Porovnání cirkulace v normálních letech a při jevech El Niño, resp. La Niña.

El Niño a La Niña jsou součástí cyklu ENSO (El Niño Southern Oscillation), který způsobuje globální změny teplot a srážek. Tyto jevy mají významné dopady na klimatické podmínky nejen v Tichomoří, ale předpokládá se, že mohou ovlivnit i globální klima. Nejvíce jsou těmito jevy postiženy rozvojové země - zejména ty, které jsou závislé na rybolovu v Tichém oceánu nebo zemědělství.

Název jevu El Niño znamená ve španělštině jezulátko, je odvozen z jeho frekventovaného výskytu v období Vánoc.