Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Zubří

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Zubří. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Zubří

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  7.89 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  3.04 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  6.21 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  11.71 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Zubří: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Rožnov pod Radhoštěm - - - 6.1
Mořkov - - - -
Valašské Meziříčí 3 - - - 6.4
Metylovice - - - -
Bělotín 2 - - - 3.6
Hranice - - 85.8 9.8
Studénka 3 4 4 73.5 4.6
Frýdek-Místek 3 - 5 - 1
Nošovice 3 - - - 4.5
Bílý Kříž 3 1.3 1 84 -
Morávka 1 5.6 - - 7.3
Ostrava-Zábřeh 3 - - - 5.4

Zdroj měření stanic: chmi