Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Zlín

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Zlín. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Zlín

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  17.52 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  15.12 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  5.58 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  33.63 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Zlín: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1. Očekáváme vliv nevýrazného tlakového pole.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Zlín - ZŠ Kvítkova 2 - 16 23.9 30.5
Zlín 1 4.6 6 36 25.4
Otrokovice-město - - - -
Těšnovice 2 5.1 8 51.9 27.5
Uherské Hradiště 2 - 13 - 30.1
Přerov 1 3.9 - 39.4 25.9
Štítná n.Vláří 1 - - 76.7 -
Valašské Meziříčí 2 - - - 42
Hranice - - - -

Zdroj měření stanic: chmi