Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Úštěk

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Úštěk. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď.
Ubytování Úštěk

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  7.24 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  10.15 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  22.42 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  10.42 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Úštěk: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 3. Očekáváme velmi nízké teploty pod bodem mrazu.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Doporučujeme se vyvarovat prudkých přechodů z vyhřátého prostředí ven a venkovní zátěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Štětí 1 4.1 17 24.2 20.6
Litoměřice 2 1.3 - 7 32.2
Doksany 1 2.9 15 27.2 -
Česká Lípa 1 - - - 24.3
Děčín 2 - 32 - 45.2
Ústí n.L.-město 2 - 35 - 29.4
Ústí n. L.-Prokopa Diviše 1 - - - 0.5
Ústí n.L.-Kočkov 2 6 24 13.8 22.2
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) 2 - 30 - 30.1
Sněžník 1 2.2 11 32.6 -
Teplice 1 7.4 - 17 28.3
Krupka 1 5 - - 15.4
Kralupy nad Vltavou-sportoviště 1 - - - 16.4

Zdroj měření stanic: chmi