Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Rychnov nad Kněžnou

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Rychnov nad Kněžnou. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Kvasiny

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  13.83 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  3.68 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  3.03 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  19.82 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Rychnov nad Kněžnou: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Polom 0.1 7 - 3.2
Hradec Králové-Brněnská 3 - 7 - 13.9
Hradec Králové-observatoř 3 - - 85.3 -
Hr.Král.-Sukovy sady 3 - 12 - 9.1
Pardubice Dukla 3 3.3 - 80.2 18.3

Zdroj měření stanic: chmi