Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Opava

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Opava. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Kružberk

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  18.23 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  14.62 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  17.66 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  26.65 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Opava: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Čekáme teploty pod bodem mrazu.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikovým skupinám se nedoporučují prudké přechody z vyhřátého prostředí ven.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Opava-Kateřinky 3 - 10 47.8 23.6
Ostrava-Poruba DD 3 - 17 - 38
Ostrava-Poruba ČHMÚ 2 1.3 11 - 11.1
Zátor 5.6 - - 24.7
Studénka 2 1.3 10 27.5 18.8
Ostrava-Přívoz 3 7.5 31 - 32.3
Ostrava-Fifejdy 3 4.1 27 38.9 30.3
Ostrava-Hrušov 3 - - - 39.9
Ostrava-Mariánské Hory 3 5.6 22 48.9 41
Ostrava-Zábřeh 3 - - - 27.3
Ostrava-Českobratrská (hot spot) 3 - 28 - 34.7
Červená hora 3 - 6 66.5 -
Ostrava-Radvanice OZO 4 5.6 17 54.2 41.3
Ostrava-Radvanice ZÚ 3 5.6 18 48.9 36.7
Rychvald 3 5.1 19 - 34.6
Věřňovice-Dolní Lutyně 3 5.2 20 - 32.5
Havířov 3 - - - 31
Bělotín 2 - - - 15.7

Zdroj měření stanic: chmi