Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Most

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Most. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Tisá

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  12.31 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  7.65 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  10.93 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  18.17 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Most: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Čekáme teploty pod bodem mrazu.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikovým skupinám se nedoporučují prudké přechody z vyhřátého prostředí ven.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Most 2 1.3 19 47.1 13.8
Lom 2 1.8 10 34.6 28.9
Chomutov 2 - - - 5.7
Rudolice v Horách 3 - - 77.3 8.4
Teplice 3 1.3 - 66.3 13.5
Tušimice 3 1.3 5 62.2 11
Krupka 3 7.2 - - 15.3
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) 3 - 15 - 18.3
Ústí n. L.-Prokopa Diviše 3 - - - 12
Ústí n.L.-město 3 - 7 - 9.3
Litoměřice 2 1.3 - 55.1 8.8
Ústí n.L.-Kočkov 3 3.2 3 74.1 10
Měděnec 3 1.3 - - 5.3
Doksany 2 1.3 16 16.2 -

Zdroj měření stanic: chmi