Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Mistelbach

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Mistelbach. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  14.29 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  3.24 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  2.2 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  21.54 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Mistelbach: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Mistelbach 4 1 - 108.3 12.7
Wolkersdorf - 2 109.2 -
Mikulov-Sedlec 3 1.3 2 98 4.6
Gänserndorf 4 1.3 2 110.2 12
Klosterneuburg Verkehr - 13 - 15.2
Stockerau - 4 - 12.3
Malacky, Mierové nám. - - - -
Klosterneuburg 0.2 5 120.5 -
Wien-Floridsdorf Gerichtsgasse - 8 - 13.7
Gr. Enzersdorf II. 1.2 2 - -
Wien-Stadlau 4.9 5 - 14.8
Wien-Hermannskogel - 4 120.8 -
Wien-Hohe Warte 3.4 7 120.5 -

Zdroj měření stanic: chmi