Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Milovice

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Milovice. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Kersko

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  15.5 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  7.57 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  4.58 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  22.39 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Milovice: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Očekávaný výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zatěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Rožďalovice-Ruská 4 1.3 7 - 24.7
Mladá Boleslav 3 - 8 73.6 16.8
Praha 9-Vysočany 3 - 24 61 15.3
Praha 10-Průmyslová 3 - 30 - 20.1
Kolín SAZ 3 - - - 10.6
Praha 8-Kobylisy 3 - 14 71.5 13.2
Praha 10-Šrobárova 3 - 6 - 9.5
Praha 4-Chodov 3 - 8 - 14.7
Praha 7-Holešovice 3 - 15 - 19.7
Praha 8-Karlín 3 - 18 - 19.2
Ondřejov 3 - - 91.9 -
Praha 2-Riegrovy sady 3 4 11 68.4 10.4
Praha 1-n. Republiky 3 - 13 - 23.3
Praha 10-Vršovice 3 - 14 - 20.8
Praha 2-Legerova (hot spot) 3 - 28 - 17.9
Praha 6-Suchdol 3 - - 69.6 20.3
Praha 6-Břevnov 3 - 9 - 19
Praha 4-Libuš 3 1.3 5 80.1 18

Zdroj měření stanic: chmi