Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Měcholupy

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Měcholupy. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Hnačov

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  8.6 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  12.65 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  12.96 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  12.4 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Měcholupy: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1. Očekáváme vliv nevýrazného tlakového pole.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Klatovy soud 2 - - - 44.3
Kocelovice 1 - - 28.7 -
Kamenný Újezd 2 1.3 10 - 31.7
Plzeň-Slovany 2 6.4 12 30.9 31.2
Plzeň-střed 2 8.8 13 - 28.4
Plzeň-Doubravka 2 4.5 13 30.2 25.3
Plzeň - mobil 2 3.9 13 30.8 27.7
Plzeň-Lochotín 2 8.3 17 33.1 26.6
Příbram-Březové Hory 2 - 13 - 37.4
Strakonice-ZŠ Strakonice 2 - - - 55.4

Zdroj měření stanic: chmi