Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Malé Svatoňovice

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Malé Svatoňovice. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Rtyně v Podkrkonoší

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  7.88 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  2.23 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  3.76 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  11.04 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Malé Svatoňovice: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Trutnov - Tkalcovská 3 - - - 7.3
Krkonoše-Rýchory 3 - - 77.8 -
Polom 3 0.9 1 79.7 2.4
Walbrzych-Wysockiego 3 5.4 3 82.7 9.5
Sniezka - - 82.3 -
Nowa Ruda-Jeziorna - - - 8.9
Hr.Král.-Sukovy sady 3 - 6 - 5.5

Zdroj měření stanic: chmi