Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Luká

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Luká. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Plumlov

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  4.84 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  2.62 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  4.11 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  7.08 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Luká: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 3. Očekáváme vysoké teploty a výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Doporučujeme se vyvarovat zátěže a vykonávat pouze lehčí, nezbytné práce s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Loštice - - - -
Olomouc-Hejčín 3 - 6 69.7 17.4
Prostějov 3 - - - 17.6
Moravská Třebová - Piaristická. 3 - 9 - 18.5
Olomouc-Šmeralova 3 - - - 16.3
Velká Bystřice - - - -
Šumperk, ZŠ Vrchlického - - - -

Zdroj měření stanic: chmi