Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Lopeník

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Lopeník. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Lopeník

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  17.57 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  14.28 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  6.04 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  34.22 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Lopeník: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1. Očekáváme vliv nevýrazného tlakového pole.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Trenčín, Hasicská 2 5.3 19 - 34.7
Štítná n.Vláří 1 - - 76.1 -
Uherské Hradiště 2 - 12 - 30
Zlín - ZŠ Kvítkova 2 - 21 21 32.9
Zlín 2 5.1 7 35.9 29.2
Otrokovice-město - - - -

Zdroj měření stanic: chmi