Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Lopeník

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Lopeník. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Lopeník

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  11.98 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  6.43 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  8.56 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  17.6 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Lopeník: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Čekáme teploty pod bodem mrazu.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikovým skupinám se nedoporučují prudké přechody z vyhřátého prostředí ven.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Trenčín, Hasicská 7 11 - 8
Štítná n.Vláří 3 - - 85 -
Uherské Hradiště 3 - 36 - 21.4
Zlín - ZŠ Kvítkova 3 - 19 45.6 25.6
Zlín 3 8.3 11 68.3 25.1
Otrokovice-město 4 - 15 - 59.3

Zdroj měření stanic: chmi