Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Liberec

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Liberec. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Liberec

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  11.96 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  1.26 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.58 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  17.8 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Liberec: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Liberec-Rochlice 3 1.9 4 86.7 8
Horní Vítkov 3 - - - 11.8
Jasna Góra - - - 17.2
Uhelná 3 - - - 10
Souš 3 - - 90.9 -
Frýdlant 3 3.9 - 86.6 -
Dzialoszyn2 - - - 9.6
Česká Lípa 3 - - - 11.9
Mladá Boleslav 3 - 3 90.6 11.1

Zdroj měření stanic: chmi