Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Liberec

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Liberec. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Liberec

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  7.74 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  3.36 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.59 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  11.48 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Liberec: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Očekáváme vysoké teploty.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zátěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Liberec-Rochlice 3 2.4 5 88.6 9.2
Horní Vítkov 3 - - - 5.5
Jasna Góra - - - 8.7
Uhelná 3 - - - 5.2
Souš 3 - - 85.3 -
Frýdlant 3 1.3 - 83.8 -
Dzialoszyn2 - - - 6.8
Česká Lípa 3 - - - 14.5
Mladá Boleslav 3 - 4 93.9 5.3

Zdroj měření stanic: chmi