Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Hustopeče

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Hustopeče. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Hustopeče

Aktuální kvalita ovzduší

Uspokojivá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Uspokojivá
PM 2.5
PM 2.5
  21.01 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  3.82 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  9.58 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  32.36 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Hustopeče: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Mikulov-Sedlec 2 4.1 6 41.3 8.9
Brno-Tuřany 2 1.8 6 48.3 9.6
Brno-Lány 2 2.6 16 21 24.2
Brno-Komárov 2 - 14 - 21.3
Brno-Masná - - - -
Sivice - - - -
Hodonín 2 - - - 14
Brno-Výstaviště 5 - 60 - 86.2
Brno-Výstaviště 6 - 59 - 166.7
Brno - Dětská nemocnice 2 - 9 48.3 14.2
Brno-Úvoz (hot spot) - 20 - -
Brno-Svatoplukova 3 - 15 - 18.1
Brno-Líšeň 2 - - - 14.7
Mokrá - - - -
Brno-Arboretum 2 - 11 49 15

Zdroj měření stanic: chmi