Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Hranice

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Hranice. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Hranice

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  12.35 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  2.84 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.72 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  18.06 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Hranice: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Očekávaný výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zatěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Hranice - - - 29
Bělotín 3 - - - 21.4
Valašské Meziříčí 4 - - - 29.2
Přerov 4 1.3 - 111.4 21.4
Mořkov - - - -
Velká Bystřice - - - 30.9
Červená hora 3 - 4 89.4 -
Rožnov pod Radhoštěm - - - -
Studénka 4 5.4 8 92.3 22.2
Olomouc-Šmeralova 4 - - - 28.7
Zlín 3 3.5 6 107.9 5.2
Zlín - ZŠ Kvítkova - - 222.8 29.3
Olomouc-Hejčín 4 - 5 114.1 17.8
Těšnovice 4 4.9 3 121.6 16.8

Zdroj měření stanic: chmi