Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Hradčany

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Hradčany. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Praha

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Uspokojivá
PM 2.5
PM 2.5
  20.15 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  5.57 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  4.26 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  29.37 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Hradčany: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Praha 6-Břevnov 3 - 22 - 19.7
Praha 1-n. Republiky 3 - 27 - 24.4
Praha 2-Legerova (hot spot) 4 - 60 - 26.7
Praha 8-Karlín 4 - 41 - 25.9
Praha 2-Riegrovy sady 3 2.9 19 62.8 27.4
Praha 7-Holešovice 4 - 33 - 23.6
Praha 6-Suchdol 3 - - 65.2 31.4
Praha 10-Vršovice 3 - 22 - 23.4
Praha 10-Šrobárova 4 - 18 - 42.7
Praha 8-Kobylisy 3 - 13 80.2 17.9
Praha 5-Stodůlky 3 - - 64.6 24.3
Praha 9-Vysočany 3 - 32 59.8 23.2
Praha 5-Řeporyje 3 - 4 - 18.6
Praha 4-Libuš 3 1.3 12 70.3 13.2
Letiště Praha 3 - 25 64.8 21.6
Praha 10-Průmyslová 3 - 18 - 23.8
Praha 4-Chodov 3 - 14 - 21.2
Kralupy nad Vltavou-sportoviště 3 - - - 14.2
Kladno-střed města 3 - - 61.6 17.8
Kladno-Švermov 3 1.3 28 - 20
Beroun 3 - 22 - 21.4
Tobolka-Čertovy schody 3 - 4 69.1 -
Ondřejov 3 - - 72.8 -

Zdroj měření stanic: chmi