Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Hartvíkovice

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Hartvíkovice. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Kramolín

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  2.48 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  0.45 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.71 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  3.7 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Hartvíkovice: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Třebíč 3 - - 91.8 8.6
Kuchařovice 3 4.2 3 86.2 10.4
Brno-Výstaviště 6 - 59 - 166.7
Brno-Výstaviště 5 - 60 - 86.2
Brno-Lány 6.7 11 - 12.3
Znojmo 2 - 5 - 4.6
Brno-Úvoz (hot spot) - 50 - -
Brno-Arboretum 3 - 21 60.9 18.8
Brno - Dětská nemocnice 3 - 19 58.6 30.5
Brno-Komárov 3 - 22 - 15.4
Brno-Masná - - - -

Zdroj měření stanic: chmi