Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Dubňany

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Dubňany. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Dubňany

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  13.38 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  1.91 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.8 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  19.44 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Dubňany: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Očekávaný výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zatěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Hodonín 4 - - - 27.3
Mikulov-Sedlec 4 2.5 3 107.8 16.4
Uherské Hradiště 4 - 22 - 22
Senica, Hviezdoslavova 13.7 - - 23.3
Brno-Tuřany 4 3.6 5 117.2 29.2
Sivice 4 - 8 - 29.6

Zdroj měření stanic: chmi