Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Bučovice

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Bučovice. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Bukovany

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  12.32 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  3.01 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.95 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  17.96 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Bučovice: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Očekávaný výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zatěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Sivice 4 - 7 - 26.2
Mokrá 4 - - - 22.3
Brno-Tuřany 4 3.9 6 115.8 28.4
Brno-Líšeň 4 - - - 22.6
Brno-Svatoplukova 4 - 40 - 39.2
Brno-Masná - - - -
Brno-Komárov 4 - 21 - 30.4
Brno - Dětská nemocnice 4 - 19 97.1 23.9
Brno-Arboretum 4 - 17 95.1 33.4
Brno-Úvoz (hot spot) - - - -
Brno-Lány 4 9 8 88.7 25.5
Brno-Výstaviště 5 - 60 - 86.2
Brno-Výstaviště 6 - 59 - 166.7
Těšnovice 4 5.1 3 105.8 16
Hodonín 4 - - - 24.7
Uherské Hradiště 4 - 24 - 26.2
Prostějov 4 - - - 30.8
Otrokovice-město - - - 34.9

Zdroj měření stanic: chmi