Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Brno

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Brno. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Strachotín

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  6.45 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  4.71 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  17.16 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  9.54 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Brno: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1. Očekáváme vliv nevýrazného tlakového pole.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Brno - Dětská nemocnice 2 - 54 5.7 33.9
Brno-Úvoz (hot spot) 2 - 70 - 27
Brno-Komárov 2 - 56 - 32.9
Brno-Arboretum 2 - 50 8.3 24.6
Brno-Výstaviště 5 - 60 - 86.2
Brno-Svatoplukova 2 - 60 - 28.3
Brno-Výstaviště 3 - 59 - 37.6
Brno-Lány 3 8.2 51 3.1 37.6
Brno-Líšeň 2 - - - 31.3
Brno-Tuřany 2 4.2 27 30.1 20.3
Mokrá 1 - - - 21.2
Sivice - - - 25.8

Zdroj měření stanic: chmi