Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Borama

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Borama. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.

Aktuální kvalita ovzduší

Vyhovující
Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.

Polutanty

Vyhovující
PM 2.5
PM 2.5
  27.69 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  1.19 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  0.33 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Vyhovující
PM10
PM10
  85.93 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Borama: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.