El Niño a La Niña

El Niño je výsledný jev vyvolaný vzájemným působením mezi atmosférou a Tichým oceánem. Projevuje se přechodným zánikem obvyklého studeného Peruánského mořského proudu podél Jižní Ameriky. Ten je nahrazen teplým proudem z rovníkových oblastí.

Název jevu El Niño znamená ve španělštině jezulátko, je odvozen z jeho frekventovaného výskytu v období Vánoc.

El Niño je zodpovědné zejména za klimatické podmínky Tichomoří, předpokládá se však, že má dopady na globální klima. Bezprostředními důsledky El Niña jsou suché období v Asii (mohutná tlaková výše zablokuje obvyklé monzunové deště) a mimořádně vydatné deště na pobřeží východního Tichomoří, kde teplota vody stoupne o 4-5°C oproti normálu.

Obr.: Změna proudění při jevu El Niño proti normálnímu roku.

Popsané změny cirkulace jsou přechodné – po jednom nebo dvou letech zpravidla vystřídá El Niño opačný jev známý jako La Niña (ta se projevuje zesílením studeného Peruánského proudu a vydatnějšími dešti v Asii).

Obr.: Porovnání cirkulace v normálních letech a při jevech El Niño, resp. La Niña.