Mobile menu openmenu
Mapy počasí

Mapy počasí s plynoucí animací

Atmosférické srážky

 • Facebook
 • Twitter/X

Atmosférické srážky jsou vodní kapky nebo ledové částice vzniklé následkem kondenzace nebo desublimace vodní páry v ovzduší. Jde tedy o všechnu atmosférickou vodu v kapalném nebo tuhém skupenství, vypadávající z různých druhů oblaků.

Pokud srážky vypadávají z oblaků, avšak nedosahují zemského povrchu, označují se jako srážkové pruhy (virga).

Měření srážek

Srážkové úhrny se měří srážkoměrem (hyetometrem). Jedná se v podstatě o válec s nálevkou, která svádí všechny srážky dovnitř nádoby. V případě sněhových nebo jiných tuhých srážek se tyto nejprve nechají roztát a následně je změřen objem vody v nádrži. Nálevka by měla být vybavena ochranou proti větru, aby nedocházelo ke zkreslení vlivem víření vzduchu.

Měření srážek srážkoměrem
Obr.: Srážkoměr k měření celkového úhrnu deště i sněhu.

Pro registraci úhrnu a časového průběhu srážek slouží ombrografy (hyetografy).

Při pozorování a měření srážek na meteorologických stanicích se určuje:

 • úhrn (množství) srážek (výška vodního sloupce v mm: 1 mm srážek odpovídá 1 litru vody spadlé na plochu 1 m2
 • intenzita srážek
 • doba trvání srážek
 • skupenství srážek

Geografické rozložení srážek

Pro geografické rozložení srážek průměrného ročního úhrnu srážek platí tyto hlavní zásady:

 • od oceánu srážek směrem do vnitrozemí postupně ubývá;
 • s rostoucí nadmořskou výškou srážek nejprve přibývá až po tzv. výšku pásma maximálních srážek (asi 2 až 3 km nad hladinou moře), ve vyšších polohách bývá pozorován úbytek srážek s rostoucí nadmořskou výškou;
 • na návětrných svazích horských pásem je srážek více než na závětrných.

Z hlediska ročního chodu srážek se rozlišují následující srážkové režimy, které charakterizují vlastnosti sezónního rozdělení atmosférických srážek v daném místě:

 • Oceánský - vyznačuje se převahou srážek v zimním pololetí nad srážkami v letním pololetí.
 • Kontinentální - vyznačuje se převahou srážek v letním pololetí nad srážkami v zimním pololetí (tak je tomu např. v ČR).
 • Monzunový - je charakteristický výraznou dobou dešťů v období letního monzunu a malým množstvím srážek po zbytek roku.

Geografické rozložení srážek se vyjadřuje pomocí izohyet (čáry spojující místa se stejnými úhrny srážek za určité období).

Třídění atmosférických srážek

Atmosférické srážky se třídí podle:

 • skupenství - srážky kapalné, tuhé a smíšené
 • původu - srážky padající a usazené
 • délky výskytu - srážky trvalé, občasné a přeháňky
 • příčin vzniku - srážky konvekční, cyklonální a orografické.

Třídění podle skupenství je zřejmé, nepotřebuje další vysvětlení.
K padajícím srážkám patří déšť, mrholení, sníh, kroupy a ledové jehličky, k usazeným srážkám pak rosa, jinovatka, námraza a ledovka.
Občasné srážky jsou trvalé srážky, které na určitou dobu ustávají; přeháňky jsou srážky s náhlým začátkem a koncem a krátkým trváním, vypadávají z konvekčních oblaků.
Konvekční srážky vypadávají zejména z oblaků druhu cumulonimbus. Mají charakter přeháněk; často bývají provázeny bouřkou. Cyklonální srážky vypadávají v oblasti cyklón (především frontální srážky); orografické srážky se vytvářejí v důsledku terénních překážek.