Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Ústí nad Labem

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Ústí nad Labem. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Tisá

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  9.47 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  1.81 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.78 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  13.97 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Ústí nad Labem: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Očekávaný výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zatěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Ústí n. L.-Prokopa Diviše 3 - - - 13.2
Ústí n.L.-město 3 - 16 - 14.4
Ústí n.L.-Kočkov 4 2.7 7 84.9 23.1
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) 4 - 38 - 17.4
Teplice 3 3.7 - 88.1 21.1
Krupka 3 6.9 - - 13.1
Litoměřice 3 5.5 - 76.2 11.4
Sněžník 3 2.2 6 94.9 -
Děčín 3 - 10 - 15.2
Doksany 3 3.1 2 81.2 -
Lom 3 7.6 5 80.4 19.8
Most 3 6 6 81.7 15.9
Štětí 3 1.3 - 72.7 10.8
Česká Lípa 3 - - - 21

Zdroj měření stanic: chmi