Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Úpice

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Úpice. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Úpice

Aktuální kvalita ovzduší

Uspokojivá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Uspokojivá
PM 2.5
PM 2.5
  23.32 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  5.73 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  11.38 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  35.05 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Úpice: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 3. Očekáváme vysoké teploty a výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Doporučujeme se vyvarovat zátěže a vykonávat pouze lehčí, nezbytné práce s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Trutnov - Tkalcovská 3 - - - 19.9
Krkonoše-Rýchory 4 - - 133.1 -
Polom 4 1.2 3 128.3 17.6
Sniezka - - - -
Walbrzych-Wysockiego 2 5.7 13 39.3 20
Nowa Ruda-Jeziorna - - - 24.1
Hr.Král.-Sukovy sady 3 - 10 - 26.1
Hradec Králové-Brněnská 3 - 8 - 24.9
Hradec Králové-observatoř 3 - - 67.2 -

Zdroj měření stanic: chmi