Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Údolní nádrž Slapy

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Údolní nádrž Slapy. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  14.18 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  21.94 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  23.4 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  21.11 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Údolní nádrž Slapy: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1. Očekáváme vliv nevýrazného tlakového pole.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Praha 4-Libuš 2 1.3 27 36.7 26.6
Praha 4-Chodov 2 - 22 - 29.1
Praha 5-Řeporyje 2 - 4 - 36.1
Tobolka-Čertovy schody 2 - 15 44.2 -
Ondřejov 1 - - 58.8 -
Praha 5-Stodůlky 1 - - 41.9 18.8
Praha 10-Vršovice 2 - 19 - 32.2
Praha 10-Průmyslová 2 - 27 - 25.3
Praha 2-Legerova (hot spot) 3 - 50 - 50
Praha 10-Šrobárova 2 - 22 - 34.9
Praha 2-Riegrovy sady 2 4 22 36 37.3
Praha 6-Břevnov 2 - 31 - 33.7
Beroun 2 - 28 - 44.3
Praha 1-n. Republiky 2 - 30 - 34.9
Praha 8-Karlín 2 - 19 - 30.9
Příbram-Březové Hory 2 - 20 - 43.8
Praha 7-Holešovice 3 - 38 - 44.6
Praha 9-Vysočany 3 - 38 25 48.1
Praha 8-Kobylisy 1 - 14 43.6 23.4
Letiště Praha 2 - 16 35.4 32.1
Praha 6-Suchdol 1 - - 43.7 24.5

Zdroj měření stanic: chmi