Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Údolní nádrž Slapy

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Údolní nádrž Slapy. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  8.58 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  5.9 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  7.35 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  12.59 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Údolní nádrž Slapy: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Čekáme teploty pod bodem mrazu.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikovým skupinám se nedoporučují prudké přechody z vyhřátého prostředí ven.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Praha 4-Libuš 3 1.3 6 96.7 10.2
Praha 4-Chodov 3 - 4 - 8.5
Praha 5-Řeporyje - - - -
Tobolka-Čertovy schody 3 - 8 88.7 -
Ondřejov 3 - - 96.8 -
Praha 5-Stodůlky 3 - - 88.9 7.2
Praha 10-Vršovice 3 - 9 - 11.3
Praha 10-Průmyslová 4 - 11 - 16.3
Praha 2-Legerova (hot spot) 4 - 47 - 18.3
Praha 10-Šrobárova 3 - 4 - 10.1
Praha 2-Riegrovy sady 3 1.3 8 88.6 11.1
Praha 6-Břevnov 3 - 12 - 5.7
Beroun 4 - 27 - 13.5
Praha 1-n. Republiky 3 - 14 - 11.9
Praha 8-Karlín 4 - 22 - 9.3
Příbram-Březové Hory 3 - 7 - 17.7
Praha 7-Holešovice 4 - 23 - 24.5
Praha 9-Vysočany 3 - 27 77.1 10.2
Praha 8-Kobylisy 3 - 5 94.9 13.9
Letiště Praha 3 - 8 95.3 12.5
Praha 6-Suchdol 3 - - 88.1 14

Zdroj měření stanic: chmi