Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Solanec pod Soláněm

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Solanec pod Soláněm. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Solanec pod Soláněm

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  17.67 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  9.86 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  16.47 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  25.53 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Solanec pod Soláněm: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Očekáváme vysoké teploty.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zátěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Rožnov pod Radhoštěm - - - -
Mořkov - - - -
Valašské Meziříčí 4 - - - 29.8
Metylovice - - - -
Bílý Kříž 4 5.4 8 111 -
Morávka 1 5.6 - - 7.3
Frýdek-Místek 3 - 15 - 20.4
Nošovice 4 - 2 - 22.3
Studénka 4 1.3 9 63.1 44.7
Bělotín 3 - - - 16.5
Hranice - - - 31.9

Zdroj měření stanic: chmi