Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Schloßberg

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Schloßberg. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  13.73 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  1.28 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.61 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  20.11 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Schloßberg: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Mistelbach 3 1 - 89.7 19.5
Wolkersdorf - 5 90.3 -
Stockerau - 6 - 16.8
Klosterneuburg Verkehr - 7 - 10.8
Klosterneuburg 2 4 96.3 -
Ziersdorf 3 - - 92.8 17.3
Wien-Hermannskogel - 2 90.5 -
Wien-Floridsdorf Gerichtsgasse - 8 - 10.5
Tulln 3 2 8 93.5 15.2
Wien-Hohe Warte 3.3 3 97.7 -
Mikulov-Sedlec 4 2.5 4 102.1 18.3
Wien-Schafberg 5.2 4 - 8.3
Tulbinger Kogel - - - -
Gänserndorf 3 1.3 4 95.5 14.3
Znojmo 4 - 3 - 23.7
Wien-Stadlau 4.9 9 - 12.7
Wien-AKH (Allgemeines Krankenhaus) - 10 - 21.5
Wien-Taborstrasse - 13 - 27
Wien-Stephansplatz 2 6 99.3 -

Zdroj měření stanic: chmi