Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Rousínov

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Rousínov. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Pístovice

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  13.51 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  2.39 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.83 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  19.6 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Rousínov: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Očekávaný výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zatěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Sivice 4 - 8 - 27.9
Mokrá 4 - - - 25.2
Brno-Tuřany 4 3.7 6 119.7 29.6
Brno-Líšeň 4 - - - 26.9
Brno-Svatoplukova 4 - 29 - 33.9
Brno-Masná - - - -
Brno-Komárov 4 - 16 - 28.2
Brno - Dětská nemocnice 4 - 11 109.2 29.5
Brno-Arboretum 4 - 10 109.3 30.2
Brno-Úvoz (hot spot) - - - -
Brno-Lány 4 8.3 6 92.9 23.7
Brno-Výstaviště 5 - 60 - 86.2
Brno-Výstaviště 6 - 59 - 166.7
Prostějov 4 - - - 25.3
Těšnovice 4 5 3 116.2 18.7

Zdroj měření stanic: chmi