Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Rohrmühle

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Rohrmühle. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  13.21 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  1.22 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  1.53 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  19.38 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Rohrmühle: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Mistelbach 3 1 - 95.8 16.8
Wolkersdorf - 5 95.2 -
Mikulov-Sedlec 4 1.8 3 105.6 17.4
Gänserndorf 4 1 4 100.8 13.2
Malacky, Mierové nám. - - - -
Klosterneuburg Verkehr - 7 - 10.7
Klosterneuburg 2 4 101.8 -
Stockerau - 6 - 15.5
Wien-Floridsdorf Gerichtsgasse - 8 - 9.8
Gr. Enzersdorf II. 1.3 3 - -
Wien-Stadlau 4.8 8 - 11.4
Wien-Hohe Warte 3.3 3 103.3 -
Wien-Hermannskogel - 2 95 -

Zdroj měření stanic: chmi