Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Praha

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Praha. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Praha

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  1.51 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  2.79 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  4.77 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  2.19 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Praha: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Praha 1-n. Republiky 3 - 15 - 10.9
Praha 8-Karlín 3 - 19 - 10.3
Praha 2-Riegrovy sady 3 2.1 11 59.9 11.3
Praha 2-Legerova (hot spot) 3 - 21 - 14.8
Praha 7-Holešovice 3 - 18 - 17.3
Praha 6-Břevnov 3 - 11 - 14
Praha 10-Vršovice 3 - 15 - 13.8
Praha 10-Šrobárova 3 - 10 - 19.7
Praha 6-Suchdol 2 - - 69.9 5.7
Praha 8-Kobylisy 3 - 14 70.6 15.9
Praha 9-Vysočany 3 - 19 64.7 8.1
Praha 5-Stodůlky 3 - - 74.1 6.1
Praha 10-Průmyslová 3 - 27 - 3.2
Praha 4-Libuš 3 1.3 5 80.8 15.9
Praha 4-Chodov 3 - 6 - 7.5
Praha 5-Řeporyje - - - -
Letiště Praha 4 - 12 67.1 37.6
Kralupy nad Vltavou-sportoviště 2 - - - 8.9
Kladno-střed města 3 - - 75.1 16.9
Kladno-Švermov 3 1.8 5 - 15.6
Beroun 3 - 16 - 20
Tobolka-Čertovy schody 3 - 5 76.3 -
Ondřejov 3 - - 79.7 -

Zdroj měření stanic: chmi