Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Odry

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Odry. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Kružberk

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  7.41 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  3.63 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  5.1 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  11.17 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Odry: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Bělotín 1 - - - 12.6
Hranice - - 41.4 14.4
Studénka 1 1.3 5 13.2 11.6
Mořkov - - - -
Valašské Meziříčí 2 - - - 15.5
Červená hora 3 - 2 67.9 -
Ostrava-Poruba ČHMÚ 2 1.9 5 - 11.4
Ostrava-Poruba DD 2 - 4 - 9
Rožnov pod Radhoštěm - - - 14.3
Opava-Kateřinky 2 - 7 46.5 9.4
Ostrava-Zábřeh 2 - - - 14.6
Velká Bystřice - - - -
Přerov 2 1.3 - 50.6 16.7
Ostrava-Mariánské Hory 2 5.3 5 52.6 11.7
Metylovice - - - -
Ostrava-Fifejdy 2 1.3 8 52.7 14.8
Frýdek-Místek 2 - 8 - 16.6
Ostrava-Přívoz - - - -
Ostrava-Českobratrská (hot spot) 3 - 20 - 14
Ostrava-Hrušov 2 - - - 12.5
Ostrava-Radvanice ZÚ 2 5.3 7 44.5 10.3

Zdroj měření stanic: chmi