Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Nové Zámky

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Nové Zámky. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Mutěnice

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  8.17 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  3.39 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  3.7 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  12.33 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Nové Zámky: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 1.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Sivice 3 - 3 - 24.2
Těšnovice 2 1.3 6 48 17.2
Mokrá 2 - - - 8.5
Uherské Hradiště 3 - 27 - 20.2
Brno-Tuřany 2 3.6 22 41.4 15
Brno-Líšeň 2 - - - 17.4
Otrokovice-město 2 - 9 - 11.9
Hodonín 2 - - - 10
Brno-Svatoplukova 3 - 26 - 20.4
Brno-Masná - - - -
Brno-Komárov 2 - 21 - 17.9
Prostějov 2 - - - 13.7
Brno - Dětská nemocnice 2 - 13 43 21.6
Brno-Arboretum - 14 - 12.1
Brno-Úvoz (hot spot) - - - -
Brno-Lány 7 14 - 14.4
Brno-Výstaviště 5 - 60 - 86.2
Brno-Výstaviště 6 - 59 - 166.7

Zdroj měření stanic: chmi