Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Nové Dvory

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Nové Dvory. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Praha

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  10.31 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  10.63 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  16.71 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  14.96 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Nové Dvory: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Čekáme teploty pod bodem mrazu.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikovým skupinám se nedoporučují prudké přechody z vyhřátého prostředí ven.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Praha 4-Libuš 3 1.3 6 99 7.4
Praha 4-Chodov 3 - 5 - 5.6
Praha 10-Vršovice 3 - 10 - 10.2
Praha 2-Legerova (hot spot) 4 - 55 - 18.2
Praha 10-Šrobárova 3 - 7 - 9.8
Praha 2-Riegrovy sady 3 1.3 9 89.4 5.1
Praha 10-Průmyslová 3 - 20 - 7.9
Praha 1-n. Republiky 3 - 15 - 7
Praha 8-Karlín 3 - 15 - 6.1
Praha 6-Břevnov 3 - 15 - 7.5
Praha 5-Stodůlky 3 - - 88.9 6.8
Praha 5-Řeporyje - - - -
Praha 7-Holešovice 4 - 23 - 22
Praha 9-Vysočany 3 - 30 78 7.6
Praha 8-Kobylisy 3 - 6 97.4 10.5
Praha 6-Suchdol 3 - - 88.1 6.9
Letiště Praha 3 - 7 96.3 10.1
Ondřejov 3 - - 96.2 -
Tobolka-Čertovy schody 3 - 8 90.7 -
Kralupy nad Vltavou-sportoviště 3 - - - 13.2
Kladno-střed města 3 - - 92.1 9.2
Beroun 3 - 17 - 7.1
Kladno-Švermov 3 3.4 10 - 6.3

Zdroj měření stanic: chmi