Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Libice nad Cidlinou

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Libice nad Cidlinou. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Libice nad Cidlinou

Aktuální kvalita ovzduší

Dobrá
Venkovní aktivity bez omezení.

Polutanty

Dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  14.63 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  6.34 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  2.62 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Dobrá
PM10
PM10
  21.24 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Libice nad Cidlinou: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 2. Očekávaný výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené zatěže.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Kolín SAZ 3 - - - 9.3
Rožďalovice-Ruská 4 1.3 6 - 23.4
Kutná Hora-Orebitská 3 - 2 - 13.2
Ondřejov 3 - - 93.9 -
Mladá Boleslav 3 - 8 77.6 13.6

Zdroj měření stanic: chmi