Mobile menu openmenu

Kvalita ovzduší Kočkov

Informace o kvalitě ovzduší pochází z monitorovací sítě v okolí města Kočkov. Níže najdete i předpověď znečištění ovzduší a biopředpověď. Další informace o kvalitě vzduchu v rámci celého Česka najdete v aktuálním přehledu znečištění ovzduší.
Ubytování Tisá

Aktuální kvalita ovzduší

Velmi dobrá
Ideální podmínky pro pobyt venku.

Polutanty

Velmi dobrá
PM 2.5
PM 2.5
  8.46 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 2,5 mikrometrů.
Velmi dobrá
SO2
SO2
  2.89 μg/m2
Oxid siřičitý, vzniká spalováním surovin s obsahem síry. Způsobuje kyselé deště.
Velmi dobrá
NO2
NO2
  4.27 μg/m2
Oxid dusičitý, vzniká především při spalování fosilních paliv.
Velmi dobrá
PM10
PM10
  12.57 μg/m2
Pevné částice prachu o průměru menším než 10 mikrometrů.

Kočkov: Předpověď znečištění ovzduší

Graf zobrazuje předpokládaný vývoj indexu kvality ovzduší (AQI). Celková kvalita ovzduší je posuzována podle nejméně příznivě hodnocené veličiny.

Význam jednotlivých stupňů indexu kvality ovzduší je vysvětlen v tabulce níže:

Index Kvalita ovzduší Doporučení
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku.
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení.
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení.
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku.
5 Špatná Zvažte přesunutí namáhavé činnosti venku.
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, pokud to je možné.

Biopředpověď & index zdraví

Stupeň zátěže: 3. Očekáváme vysoké teploty a výskyt bouřek.

Doporučení ke zmírnění zátěže: Doporučujeme se vyvarovat zátěže a vykonávat pouze lehčí, nezbytné práce s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Znečištění ovzduší podle okolních měření

Lokalita stanice Kvalita ovzduší SO2 NO2 O3 PM10
Ústí n.L.-Kočkov 3 3 4 75.5 15.9
Ústí n. L.-Prokopa Diviše 3 - - - 11.3
Ústí n.L.-město 3 - 12 - 10.6
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) 3 - 11 - 14.4
Sněžník 3 5.5 3 86.5 -
Krupka 3 6.3 - - 10.7
Teplice 2 3.9 - 45.7 18.1
Děčín 3 - 8 - 17.6
Litoměřice 2 3.8 - 35.1 12.3
Doksany 2 3.2 9 19.8 -
Lom 2 3.1 8 26.3 26.8
Most 2 11.6 29 23.9 23.7
Štětí 2 1.3 - 45.8 17.4
Česká Lípa 2 - - - 8.3

Zdroj měření stanic: chmi